Menu

Jazykové kurzy

 angličtina, němčina, španělština, ruština, čínštinaVýuka probíhá individuálně nebo v malých skupinkách, od úplných začátečníků až po více pokročilé. Kurzy probíhají na pracovišti u klienta, některé jazykové kurzy popřípadě i v rekreačních zařízeních v horském prostředí.

Denní studium

Termíny a čas výuky si určuje sám klient, v případě vyšší hodinové dotace je tendence organizovat jednotlivé lekce do učebních bloků. Doporučená doba jedné lekce je 90 minut, záleží však na preferencích klienta.
Fixní programy – Den a čas výuky je pevně stanoven, možnost zrušení výuky ze strany klienta minimálně 24 hodin před plánovaným začátkem výuky.
Flexi programy – Den a čas výuky si po vzájemné dohodě určují klient a lektor, možnost zrušení výuky ze strany klienta minimálně 24 hodin před plánovaným začátkem výuky.

Víkendové studium

Probíhá buď na pracovišti klienta nebo v rekreačním zařízení českých hor. V případě výuky v horském prostředí je nutno výukový program objednat minimálně 1 měsíc předem. Hodinová dotace se pohybuje od 10 do 20 výukových hodin (VH) a to v následujících blocích:

Výše uvedená schémata jsou pouze orientační, jednotlivé učební bloky a délky přestávek mezi nimi jsou vždy na dohodě klienta s lektorem.

Překladatelské služby.jpg

Překládáme z anglického a německého jazyka do češtiny a samozřejmě i zpět do těchto jazyků. V krátkých dodacích lhůtách zajišťujeme překlady běžných textů, odborných technických a ekonomických. Provádíme též korektury cizojazyčných textů.